mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2012

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 9 marca 2012 r. po raz piaty złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W bieżącym roku jeden wniosek składa się na trzy lata. W wartość projektu w 2012 roku – 106 920 zł., w 2013 roku – 132 000 zł., w 2014 roku – 132 000 zł.


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w V edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

  • możliwość uzupełnienia wykształcenia;
  • poradnictwo z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych oraz społeczno – życiowych;
  • bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
  • wsparcie dochodowe.

Poszukujemy:

  • 10 kobiet
  • 5 mężczyzn

zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 20.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Kierownik GOPS w Przasnyszu.


W kwietniu zakończyliśmy nabór, w ramach którego zakwalifikowaliśmy do projektu 15 osób, w tym 12 K i 3 M.

Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Poprzez diagnozę potrzeb uczestników oferta szkoleniowa będzie zróżnicowana pod kątem specyficznych potrzeb. Projekt bowiem dostrzega oraz działa na rzecz osłabienia barier równościowych. Oferta kierowana przez GOPS poprzez realizację projektu SZANSA jest, adekwatna do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, niestereotypowa i nie utrzymuje poziomej segregacji rynku pracy.


W miesiącach czerwiec i lipiec uczestnicy projektu biorą udział w poradnictwie w zakresie umiejętności społeczno-życiowych, prowadzonych przez psychologa - panią Anielę Gauze.

W ramach działań środowiskowych zorganizowaliśmy 22 czerwca spotkanie integracyjne uczestników projektu z osobami z otoczenia
SZEŚCIORO UCZESTNIKÓW PROJEKTU 6 SIERPNIA ROZPOCZĘŁO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU.

W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.


13 SIERPNIA CZWORO UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZĘŁO SZKOLENIE „OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I CHORYCH”.

ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA DOKONALI: KOORDYNATOR PROJEKTU/KIEROWNIK GOPS – P. ELŻBIETA URBAN, PRZEDSTAWICIEL FIRMY SZKOLENIOWEJ – P. ANNA SZYMAŃSKA ORAZ WYKŁADOWCA MODUŁU: „TERAPIA ZAJĘCIOWA” – P. BOGUMIŁA TAŃSKA.

W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ, CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO, PIELĘGNACJĘ OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH, ZASADY ŻYWIENIA ITD. PRZEWIDZIELIŚMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU.


SIERPNIA ROZPOCZĘLIŚMY SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA”. SZKOLENIE TO BĘDZIE TRWAĆ DO LISTOPADA I ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.

W RAMACH PROJEKTU CZTERY PANIE BIORĄCE UDZIAŁ W TYM SZKOLENIU POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ I WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W ZARZĄDZANIU OBROTEM, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY, MARKETING I REKLAMĘ W HANDLU DETALICZNYM.

W ŚRODĘ 7 LISTOPADA 4 UCZESTNICZKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE, PRZYSTAPIŁY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO W RAMACH REALIZOWANEGO SZKOLENIA: „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA”. EGZAMIN W FORMIE TESTU SPRAWDZAŁ ZDOBYTĄ WIEDZĘ M. IN. Z ZAKRESU SPRZEDAŻY, MARKETINGU ORAZ DOKUMENTACJI HANDLOWEJ. NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM EGZAMINU CZYWAŁY: PRZEDSTAWICIEL FIRMY SZKOLENIOWEJ – P. ANNA SZYMAŃSKA ORAZ WYKŁADOWCA – P. AGNIESZKA WAŚNIEWSKA.20 LISTOPADA - W ŚRODĘ - CZWORO UCZESTNIKÓW PRZYSTAPIŁO DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO W RAMACH REALIZOWANEGO SZKOLENIA: „OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I CHORYCH”. EGZAMIN SPRAWDZAŁ UMIEJETNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ORAZ SPRAWDZAŁ WIEDZĘ TEORETYCZNĄ. NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM EGZAMINU CZUWAŁY: PRZEDSTAWICIEL FIRMY SZKOLENIOWEJ – P. ANNA SZYMAŃSKA ORAZ WYKŁADOWCA – P. MARZENA PRUSIK .
7 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO GOPS W PRZASNYSZU pt. „SZANSA”.

NA SEMINARIUM ZOSTALI ZAPROSZENI WSZYSCY UCZESTNICY TEGOROCZNEGO PROJEKTU, PRZEDSTAWICIEL FIRMY SZKOLENIOWEJ EURO-PARTNER Z MŁAWY ORAZ KADRA GOPS ZAANGAŻOWANA W REALIZACJĘ PROJEKTU.

W CZASIE SPOTKANIA KIEROWNIK GOPS/KOORDYNATOR PROJEKTU WRAZ Z P. ANNĄ SZYMAŃSKĄ UROCZYŚCIE WRĘCZYŁY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY, ŚWIADCZĄCE O POZYTYWNYM UKOŃCZENIU SZKOLEŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 23.03.2012
Dokument oglądany razy: 6 893
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 13.12.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl