mapa strony   |   kontakt   |

Nie wyglądaj jak wykluczony

Gmina Przasnysz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez zwiększenie aktywności w zakresie integracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu to: zmiana świadomości osób podejmujących różnego rodzaju formy kształcenia w dorosłym życiu poprzez wykorzystanie drogi modelowej EQUAL, promocja szkoleń z wykorzystaniem tego modelu oraz podniesienie kompetencji społecznych 12 osób w zakresie estetyki wyglądu i komunikacji interpersonalnej.

W ramach projektu przewidziano spotkania promocyjne, wszyscy uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w postaci sesji indywidualnych z psychologiem, wezmą udział w podstawowym kursie wizażu oraz warsztatach, seminariach i wizycie studyjnej.

Wartość projektu: 49.621,80 zł.


SPOTKANIA PROMOCYJNE PROJEKTU „NIE WYGLĄDAJ JAK WYKLUCZONY”

W dniu 29 marca 2012 roku odbyły się dwa spotkania promujące Projekt pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. Podczas spotkań został przedstawiony cel główny i cele szczegółowe Projektu, harmonogram Projektu i zaplanowane zadania. Ponadto uczestnicy otrzymali ulotki i materiały promocyjne Projektu. Osoby chętne zaproszono do udziału w Projekcie.


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Od kwietnia do sierpnia w ramach realizowanego projektu wszyscy uczestnicy uzyskują wsparcie w postaci sesji indywidualnych z psychologiem.
SZKOLENIE Z ZAKRESU WIZAŻU

18 maja odbyło się szkolenie z zakresu wizażu prowadzone przez specjalistów praktyków. Było to pierwsze z czterech spotkań szkoleniowych. Tematyka zajęć zwrócona jest na odbiorców w wieku 50+ , oparta na systemie indywidualnego pokazu i omówienia problemu.
SEMINARIUM

14 maja odbyło się seminarium dla uczestników projektu.


SPOTKANIE PROMOCYJNE

31 maja odbyło się spotkanie promocyjne w ramach którego zaprezentowano „Model rozwijania świadomości konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji”, który powstał w celu pokazania drogi jaką należy przejść, aby zmienić świadomość osób podejmujących różnego rodzaju formy kształcenia w dorosłym życiu.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 23.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 871
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 05.06.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl