mapa strony   |   kontakt   |

Projekt "Poszerzenie Punktu Wsparcia Obszarów Wiejskich"

Projekt realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
W ramach Projektu funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Wojciecha 1.

SPECJALIŚCI:

Prawnik – Pan Stanisław KwietniakPsycholog – Pani Aniela Gauzeświadczą nieodpłatnie porady na temat możliwości rozwiązania problemu:

 • alkoholowego
 • przemocy w rodzinie
 • osób i rodzin w kryzysie

Serdecznie zapraszamyKontakt ( 029 7523154 P. A. Grabowska)W ramach projektu zorganizowano grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, którą prowadzi:

specjalista terapii uzależnień – Pani Agnieszka Bieżuńskawraz z pracownikiem socjalnym – Panią Agnieszka GrabowskąSpotkania grupy odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbyło się w dniu 15 kwietnia 2009 roku.

w godz. 16.00 – 18.00.W dniu 24 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu dla liderów społeczności lokalnej, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.Program spotkania:

 • Otwarcie spotkania
 • Prezentacja działań realizowanych w ramach projektu PPWOW (P. E. Urban)
 • Prelekcja na temat: zjawisko przemocy domowej, aspekty prawne oraz zadania służb i instytucji w przeciwdziałaniu przemocy (P. D. Michalak)
 • Dystrybucja plakatów i ulotek

W dniu 28 kwietnia 2009 roku Pani D. Michalak poprowadziła prelekcję pt. „Przemoc domowa, aspekty prawne oraz rola służb i instytucji w przeciwdziałaniu przemocy”. Prelekcja skierowana była do sprzedawców i właścicieli punktów z napojami alkoholowymi z terenu Gminy Przasnysz.W ramach projektu P. D. Michalak wygłosiła prelekcje we wszystkich szkołach na terenie Gminy Przasnysz, kierowane do mieszkańców i nauczycieli ze wszystkich szkół Gminy Przasnysz nt. „Przemoc domowa, aspekty prawne oraz rola służb i instytucji w przeciwdziałaniu przemocyW dniach od 01.06. do 20.06.2009r. odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przemocy domowej, nadużywania alkoholu, narkomanii i innych zachowań patologicznych dla klas VI w 5 szkołach z terenu Gminy Przasnysz oraz dla uczniów 9 klas gimnazjalnych. Zajęcia prowadziła psycholog Pani Aniela Gauze . W zajęciach wzięło udział 228 uczniów.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

Realizując projekt w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

OGŁASZA

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT POD HASŁEM „BEZPIECZNY W RODZINIE”dla uczniów szkół z terenu Gminy Przasnysz

przewidziano nagrody dla każdego uczestnika

termin składania prac upływa z dniem 30 września 2009 roku.Na spotkanie grupy wsparcia w dniu 16.06.2009 roku zaproszono policjanta Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, który odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości osób biorących udział w spotkaniu.Konkurs na plakat „Bezpieczny w rodzinie - rozstrzygnięty


Na konkurs złożono 220 prace z 5 placówek:

 • Szkoła Podstawowa w Obrębie – 7 prac, co stanowi 21% w stosunku do łącznej liczby uczniów tej szkoły,
 • Szkoła Podstawowa w Mchowie – 51 prac, co stanowi 94%,
 • Zespół Szkół w Lesznie – 27 prac, co stanowi 18%,
 • Zespół Szkół w Nowej Krępie – 94 prac, co stanowi 56%,
 • Zespół Szkół w Bogatem – 41 prac, co stanowi 26%.

Organizatorzy z wielka radością przyjęli tak ogromna liczbę prac, co stanowiło jednak dla komisji niełatwy wybór prac nagrodzonych.

Po wnikliwej obserwacji i analizie prac, komisja w składzie:

 1. Elżbieta Urban – Kierownik GOPS,
 2. Danuta Michalak- Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Agnieszka Grabowska- pracownik socjalny GOPS

postanowiła uhonorować 5 osób.

Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza na 2010 rok promującego projekt.

Osoby nagrodzone:

 1. Szymon Kołakowski – kl. III, Szkoła Podstawowa w Mchowie,
 2. Szymon Krawczyk – kl. II, Zespół szkół w Lesznie,
 3. Aleksandra Czajkowska – kl. IV, Szkoła Podstawowa w Obrębie,
 4. Aneta Brzezińska - kl. V, Szkoła Podstawowa w Bogatem,
 5. Daniel Płocharczyk – kl. VI, Zespół Szkół w Nowej Krępie.

Ponadto Komisja postanowiła zakupić nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrodzoną szkołą za największą ilość złożonych prac jest Szkoła Podstawowa w Mchowie, dla której będzie zakupiona nagroda.

Nagrody dla wszystkich uczestników zostaną przekazane na ręce dyrektorów szkół, natomiast dla osób wyróżnionych i nagrodzonej szkoły zostaną wręczone podczas uroczystego seminarium podsumowującego projekt w miesiącu grudniu br.
Seminarium podsumowujące działania projektu odbyło się w dniu 4 XII 2009r. Podczas uroczystego spotkania odbyła się prezentacja przedstawiająca wszystkie działania projektu realizowane w ciągu całego roku.

Uroczystego wręczenia podziękowań dokonała Wójt Gminy Przasnysz – P. Grażyna Wróblewska, Kierownik GOPS – P. Elżbieta Urban oraz Konsultant Regionalny PPWOW – P. Beata Żabka.
Serdeczne podziękowania zostały skierowane do P. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przasnyszu – P. Anieli Gauze, która świadczyła usługi i porady w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym działającym przy GOPS.
Na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mchowie – P. Haliny Sokołowskiej wręczono uroczyście prezent dla szkoły która to zwyciężyła w konkursie plastycznym pn. „Bezpieczny w rodzinie” realizowanym w ramach projektu.
Podczas seminarium odbyło się również oficjalne wręczenie nagród dla 5 uczniów wyróżnionych w ramach konkursu plastycznego.
Na seminarium przybyli liczni goście m. in. władze Gminy, liderzy społeczni, dyrektorzy szkół, specjaliści zatrudnieni do realizacji projektu, pracownicy GOPS oraz liczni goście.


Relacje z uroczystego zakończenia projektu mogliśmy przeczytać w lokalnych gazetach „Kurier Przasnyski” oraz „Nowy Tygodnik Przasnyski”.

Współpraca z Fundacją:

 • W wyniku współpracy z Fundacją „Normalna Przyszłość” w Warszawie od 1 do 31.12.2009r w tut. Ośrodku odbywała bezpłatny staż 1 osoba niepełnosprawna, w ramach projektu pt. „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start” szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji BRE Banku,

GOPS ambasadorem Kampanii:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał certyfikat ambasadora ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy 2009”.
  Kampania poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Organizatorem kampanii jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Dzieci Niczyje, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 20.04.2009
Dokument oglądany razy: 4 573
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 07.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl