mapa strony   |   kontakt   |

Projekt "Promyk"


Samopomoc – to działania ludzi poświęcone samodzielnemu radzeniu sobie z różnego rodzaju
problemami,polegające na korzystaniu z własnych i cudzych doświadczeń i pomysłowości.
Centralnym zagadnieniem samopomocy jest właśnie pomaganie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu realizuje różnego typu projekty mające na
celu ograniczenie negatywnych zjawisk oraz dysfunkcji rodziny. Z uwagi iż wsparcie spo-
łeczne jest powszechnie oczekiwaną pomocą dostępną dla jednostki lub grupy w sytuacjach
trudnych, stresowych, przełomowych, a których sami nie są w stanie przezwyciężyć oraz
wzrost zapotrzebowania na wsparcie społeczne rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, tut.
Ośrodek podjął się realizacji projektu „ Zorganizowania i prowadzenia grupy samopomocy
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi pn. PROMYK.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środ-
ków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.Odbiorcami projektu będą rodziny
wychowujące dzieci niepełnosprawne, bezradne, żyjące w trudnych warunkach, borykające
się z trudnościami związanymi z leczeniem, edukacją.

Poprzez udział w grupie samopomocy uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi
problemami , będą mieli szansę na odzyskanie wiary we własne możliwości oraz poczucie
własnej wartości. W grupie poczują się pewniej, szczególnie w sytuacjach walki o własne
prawa i przywileje. Wzajemne kontakty uczestników grupy umożliwią lepsze zrozumienie
i wyzbycie się niekorzystnych stereotypów i uprzedzeń, a także udzielanie pomocy innym,
co pozwoli na udowodnienie własnej przydatności społecznej.

W roku 2009 ramach projektu planowane są spotkania : z lekarzem pediatrą oraz pracowni-
kiem PCPR ponadto piknik rodzinny z okazji dnia dziecka oraz wyjazd integracyjny do
Multikina ORANGE MAX do Warszawy.

Dzięki takim działaniom GOPS nie tylko poszerza swoja ofertę pomocową, ale również bę-
dzie postrzegany jako instytucja bardziej otwarta na potrzeby ludzi i środowiska
lokalnego, oraz dopasowująca swój zakres usług do potrzeb różnych grup osób. Pracowni-
cy socjalni będą postrzegani jako fachowcy, inicjatorzy różnych form pomocy, otwarci
na innowacyjność i rozwój zarówno własny , ośrodka jak i osób , z którymi pracują.

Grupa samopomocy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi powstała z inicjatywy Kierownika – Pani Elżbiety Urban.


Grupę poprowadzi Starszy pracownik socjalny Pani Barbara Gniazdowska.Serdecznie zapraszamyRodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne na spotkania grupy, które będą odbywały się jeden raz w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 20.04.2009
Dokument oglądany razy: 3 812
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 16.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl