mapa strony   |   kontakt   |

"Promyk" 2009

W dniu 20.04.2009r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grupę tą poprowadziła Kierownik Ośrodka Pomocy Pani Elżbieta Urban oraz ST. Pracownik socjalny Pani Barbara Gniazdowska.

W spotkaniu uczestniczyło 13 kobiet z terenu gminy Przasnysz, które wychowują dzieci niepełnosprawne o różnych rodzajach schorzeń.

Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Pomocy, trwało od 16.00 do 18.00. Było to spotkanie organizacyjne i zapoznawcze. Został przedstawiony harmonogram kolejnych spotkań. Panie przedstawiły swoje problemy, wymieniły się doświadczeniami i przeżyciami, które towarzyszą im w wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych.


W dniu 19.05.2009r. odbyło się drugie spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grupę poprowadził starszy pracownik socjalny Barbara Gniazdowska. Na spotkanie zaproszony został zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu Pan Krzysztof Goś, który poinformował o możliwościach skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowaniu dla dzieci i ich opiekunów, likwidacji barier architektonicznych oraz dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego. Zapoznał również uczestniczki spotkania z programem dla dzieci z wadą wzroku odnośnie przydziału komputera.

Zostały rozdane materiały dotyczące ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i wzory wniosków. W trakcie spotkania Pan Goś odpowiadał na liczne pytania zadawane przez uczestników.
20 czerwca odbył się Piknik w gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec pod kasztanem” w Fijałkowie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców biorących udział w grupie samopomocy „PROMYK” oraz grupy wolontariatu „POMOCNA DŁOŃ”.W dniu 20 sierpnia 2009r. odbyła się wycieczka grupy samopomocy „PROMYK” do Warszawy. W wycieczce uczestniczyło 39 osób. Były to matki wraz z dziećmi niepełnosprawnymi, które biorą udział w spotkaniach grupy.

O godzinie 10 odbył się seans filmowy w kinie trójwymiarowym Orange Max. Uczestnicy wycieczki obejrzeli film przyrodniczy pt. „Pod taflą oceanu”. Po zakończonym seansie uczestnicy wzięli udział w warsztacie dotyczącym obejrzanego filmu. Po omówieniu filmu przez prowadzącego warsztat, dzieci niepełnosprawne wzięły udział w konkursie plastycznym, natomiast rodzice odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali certyfikat „Badaczy podwodnego świata”.

Następnie udano się do MC Donald, gdzie zostały zakupione zestawy Happy Meal dla uczestników wycieczki. Po posiłku i krótkim odpoczynku grupa udała się na stare miasto, gdzie uczestnicy wycieczki dysponowali czasem wolnym przeznaczonym na zwiedzanie starówki. Podczas zwiedzania robione były zdjęcia.

O godzinie 16 zwiedzanie starówki dobiegło końca i grupa wyruszyła w podróż powrotną. Podczas podróży dzieci były bardzo zadowolone, opowiadały własne wrażenia i przeżycia.


W dniu 22.09.09r. odbyło się spotkanie grupy samopomocy dla rodziców dzieci osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyło 10 matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, oraz jedna osoba niepełnosprawna dorosła.

Na spotkanie została zaproszona lekarz pediatra Pani Ewa Sendela, która wygłosiła prelekcję na temat problemów występujących w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne. Osoby słuchające prelekcji zadawały pytania dotyczące schorzeń występujących u ich dzieci, tj. porażenie mózgowe, cukrzyca, epilepsja, autyzm itp. Lekarz udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Ponadto poinformowała o możliwościach skorzystania z wyjazdów dzieci na turnusy rehabilitacyjne.

Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano magazyn „Integracja dla osób niepełnosprawnych” oraz płyty CD ze zdjęciami z wycieczki z Warszawy oraz z pikniku w Fijałkowie.


W dniu 08.12.2009r. odbyła się wigilia grupy samopomocy „PROMYK”. W wigilii uczestniczyło 38 osób.

Uczestnicy obejrzeli prezentację z przebiegu działań realizowanych w ramach projektu z uczestnictwem dzieci niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania zabrała głos Pani Wójt Gminy Przasnysz – Grażyna Wróblewska, która złożyła obecnym życzenia świąteczne i noworoczne, do dzieci natomiast przyszedł Mikołaj, który po wysłuchaniu kolędy rozdał prezenty.

Spotkanie odbyło się w miłej i radosnej atmosferze przy wigilijnym poczęstunku.


O przebiegu uroczystości wigilijnej ukazał się artykuł w „Kurierze przasnyskim”.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 16.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 543
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 16.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl