mapa strony   |   kontakt   |

"Pomocna dłoń" 2009

W dniu 23 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elżbieta Urban serdecznie powitała zgromadzonych wolontariuszy. Przybliżyła założenia i cele projektu oraz przedstawiła koordynatora grupy wolontariatu, „Pomocna dłoń” którym jest Pani Magdalena Ferenc – pracownika socjalny.

Podczas spotkania odbyło się szkolenie pn. „Jestem wolontariuszem”. W spotkaniu uczestniczyło 21 wolontariuszy.

W dniu 6 maja 2009r. wolontariusze grupy „Pomocna dłoń” pomagali podczas organizacji „Majówki dla seniorów”, która odbyła się w miejscowości Bogate na terenie Gminy Przasnysz.

W dniu 20 czerwca 2009r. odbył się piknik rodzinny w Gospodarstwie agroturystycznym „Gościniec pod kasztanem” w miejscowości Fijałkowo na terenie Gminy Przasnysz. W pikniku aktywnie uczestniczyła grupa wolontariatu „Pomocna dłoń” oraz grupa samopomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych pn. „Promyk”.W dniu 13 września 2009r. odbyły się PRZASNYSKIE DOŻYNKI w miejscowości Leszno na terenie Gminy Przasnysz. W Dożynkach aktywnie brali udział wolontariusze z grupy wolontariatu pn. „Pomocna dłoń”.


Wolontariusze pamiętają o miejscach pamięci

W dniach 28 i 29 Października 2009r. wolontariusze brali udział w uprzątaniu miejsc pamięci narodowej w miejscowościach: Szla, Święte Miejsce, Bartniki i Bogate.

By uczcić pamięć poległych zapalono znicze, które zostały zakupione ze środków Programu.

Bartniki

Bogate

Szla

Święte Miejsce
W dniu 28.11.2009r. w msc. Bogate na terenie gminy Przasnysz odbył się Bal Seniora, w którym aktywny udział wzięli wolontariusze z grupy wolontariatu „Pomocna dłoń”. Podczas uroczystości służyli pomocą osobom starszym oraz uczestniczyli w pracach organizacyjno – porządkowych.W dniu 04.12.2009r. odbyła się Gala Wolontariatu projektu realizowanego w ramach PPWOW, przedstawiona została prezentacja ukazująca działalność grupy wolontariatu „Pomocna dłoń”.

Wybrano Wolontariusza Roku 2009r., którym został Pan Grzegorz Wróblewski.
Uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy oraz podziękowania.W ramach współpracy z Instytutem TROP i Powszechną Akademią Młodzieży w Warszawie oraz Konsultantem Regionalnym PPWOW, w dniu 12.12.2009r. odbyły się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu warszaty dla młodzieży biorącej udział w grupie wolontariatu „Pomocna dloń”.Warsztaty oparte były na dialogu i współpracy, prowadzone metodami aktywnymi, pozwalające na podmiotowe uczestnictwo, uczenie się od siebie nawzajem oraz na budowanie osobowych relacji międzyludzkich i inspirowanie do działań na rzecz społeczności.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 16.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 924
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 16.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl